Videre til indhold | Videre til menunavigation

Skribent
DANRO
Sted: Bruxelles
DANRO
Denne blog skrives af DANRO-teamet. DANRO er Uddannelsesministeriets forbindelseskontor i Bruxelles. DANRO beskæftiger sig med EU's forskningsprogrammer.
 
23.02.2012

Hvad er ... European Research Area

Under titlen "Hvad er ..." vil DANRO de kommende måneder blogge om forskellige begreber, der ofte anvendes inden for den europæiske forskningsverden. Dette indlæg handler om 'European Research Area'.

Det er hensigten med blogindlæggene at skabe en forståelse for begrebet hos læseren, der ikke på forhånd har en forudgående viden om europæisk forskningspolitik. God fornøjelse!

European Research Area – mod fælles mål

Billedligt talt kan European Research Area (ERA) sammenlignes med banelinjerne på en fodboldbane. Det er spillerne, bolden og dommeren, der skaber spillet, men uden linjerne ville der ikke være noget spil. På samme måde kan ERA anskues. Inden for de geografiske grænser af den Europæiske Union udfoldes det europæiske forskningsrum, som begrebet oversættes til på dansk.

Visionen om et Europæisk forskningsrum

Ideen med ERA er at skabe rammerne for videnspredning på tværs af europæisk forskning. Alle forsknings- og udviklingsaktiviteter, programmer og politikker i Europa, der involverer et transnationalt perspektiv, udgør således elementerne i ERA. Det er hensigten med ERA at gøre forskningsverdenen og erhvervslivet i stand til at samarbejde på tværs af grænserne. Samtidigt med at dette styrker det europæiske videnssamfund og konkurrenceevnen over for det internationale samfund. Det er målet, at ERA inden udgangen af 2014 er udbygget i en sådan grad, at aktører og viden har de mest optimale betingelser for at bevæge sig frit, til gavn for europæisk forskning og udvikling.

Det europæiske forskningsrammeprogram

Der er som nævnt en lang række initiativer, der udgør ERA. Det vigtigste program er det europæiske forskningsrammeprogram. Rammeprogrammet er konstrueret, med fokus på at udbygge det europæiske forskningsrum. Heri indgår der bl.a. elementer med forskellige prioriteter. Eksempelvis at øge mobiliteten af forskere, udvikle excellente forskning og styrke samarbejdet med den internationale forskningsverden. Det syvende rammeprogram, der løber frem til og med 2013, har et budget på 50 mia. euro og er dermed det største sammenhængende forskningsprogram i verden!

Hvem gavner ERA?

ERA er naturligvis oprettet til gavn for den europæiske forskningsverden og universiteterne rundt omkring i Europa. Dette sker eksempelvis ved at forbedre karrieremuligheder og mobiliteten af forskere inden for ERA, men også internationalt. Ved at forskere kommer rundt til andre regioner og verdensdele øges vidensdelingen, der i sidste ende gavner kvaliteten af den forskning, der bliver produceret i EU.

ERA arbejder ligeledes på at udbygge den europæiske forskningsinfrastruktur. I samarbejde med de europæiske strukturfonde arbejder ERA eksempelvis på, at forskningscentrene i EU udbygges. ERA arbejder ligeledes på at bane vejen for den digitale forskningsinfrastruktur.

Derudover er ERA også til gavn for erhvervslivet og sigter mod, at forskning bliver anvendt og spredt fra forskningsinstitutterne og ud i industrien. Dette for at hjælpe med til, at nye produkter og servicer kan fremstilles til gavn for de europæiske borgere. Dette fokus på industrien er særligt udbredt i forbindelse med det kommende forskningsrammeprogrammet, Horizon 2020, der er programsat til at træde i kraft fra år 2014.

Men ERA er også til for dig

ERA arbejder i høj grad for, at det europæiske samfund og dets borgere kan få gavn af den forskning, der finder sted i Europa. Dette sker bl.a. ved, at ERA koordinerer flere forskellige initiativer, der skal sætte fokus på fremtidige udfordringer for samfundet som eksempelvis klimaændringer og demografiske ændringer i samfundet.

ERA arbejder med andre ord for at forbedre de eksisterende strukturer for forskning og udvikling i Europa. Uden strukturer intet ERA, uden banelinjer – ingen kamp!


Del