Videre til indhold | Videre til menunavigation

Skribent
DANRO
Sted: Bruxelles
DANRO
Denne blog skrives af DANRO-teamet. DANRO er Uddannelsesministeriets forbindelseskontor i Bruxelles. DANRO beskæftiger sig med EU's forskningsprogrammer.
 
21.03.2012

Hvad er … Innovation Union

Under titlen "Hvad er ..." vil DANRO de kommende måneder blogge om forskellige begreber, der ofte anvendes inden for den europæiske forskningsverden. Dette indlæg handler om 'Innovation Union'.

Det er formålet at give en kort introduktion til nogle af de "buzzwords", der florerer i Bruxelles. God fornøjelse!

Innovation Union – Når Innovation er mere end blot en enkelt god idé

Innovation Union indgår som ét punkt under den fælles europæiske 2020 strategi, kaldet EU2020. EU2020 er det europæiske politiske initiativ til at gennemføre langsigtede politiske mål fra 2010 og frem til 2020, i forsøget på at skabe de bedste betingelser for økonomisk vækst. På forskningsområdet er det målet, at medlemsstaterne inden udgangen af år 2020 bruger, hvad der svarer til 3 % af BNP fra både offentlige og private midler på forskning og udvikling.

Innovation Union initiativet skal medvirke til, at den europæiske union frem til år 2020 har fokus på smart, inklusiv og bæredygtig vækst. Hvilket kort sagt betyder, at Europa skal effektivisere, hvor det er muligt, sikre at alle ledige hænder inkluderes på arbejdsmarkedet, og at det hele sker med tanke på grøn udvikling og teknologi, så vi står stærkt i konkurrencen med udlandet.

Innovation som politisk målsætning i EU

Innovation Union er en del af EU2020's 'smarte' vækststrategi, der har henblik på at effektivisere både den offentlige og private sektor. På forskningsområdet skal Innovation Union bl.a. hjælpe med til at integrere forskning og innovation, så forskningsresultater i sidste ende kan blive omsat til produkter og ny service til befolkningen, samt at arbejde for at fjerne forhindringer, der besværliggøre et europæisk grænseoverskridende samarbejde.

Som så mange andre dele af verden har EU fokus på at komme styrket ud af den krise, der har ramt store dele af den globale verdensøkonomi. Der er i højere grad end tidligere brug for at skabe jobs og styrke den europæiske konkurrenceevne. Det er ønsket fra EU, at Innovation Union skal kunne hjælpe med til at gøre netop dette, sammen med andre elementer af den europæiske 2020 strategi.

Europæisk Innovativ Partnerskab

Innovation Union har en række konkrete tiltag til, hvordan man kan øge fokus på innovation i EU. Innovation Union har på forskningsområdet bl.a. skabt rammerne for "Europæisk Innovative Partnerskaber" (EIP). Dette nye initiativ skal ses som en overordnet strategi med henblik på at takle udfordringer for samfundet, der udspringer af bl.a. demografiske ændringer, udfordringer på sundhedsområdet og klimaændringer m.fl. Disse problemstillinger bliver i europæisk regi benævnt Societal Challenges.

"Europæiske Innovative Partnerskaber" indgås på områder af særlig samfundsmæssig betydning, på tværs af landegrænser, og skal i denne henseende forsøge at forbedre samspillet mellem de eksisterende tiltag i Europa. Konkret vil det sige, at kommissionen nedsætter styregrupper, der med hver sin problemstilling, skal samle den bedste ekspertise gennem samarbejde med industri, forskergrupper og embedsfolk på nationalt og lokalt niveau i Europa. Målet med EIP er, at løsninger på societal challenges bliver koordineret på europæiske niveau, så det bliver muligt eksempelvis at undgå unødvendigt dobbeltarbejde i flere lande.

Innovation Union er således ikke et nyt finansieringsinstrument, men en måde til at få forskellige eksisterende programmer i Europa til at spille bedre sammen.

"Sund aldring"

Det første partnerskabspilotprojekt er allerede skudt i gang og har fokus på 'sund aldring'. Det er kommissionens koordinerede forsøg på at skabe nye metoder, der skal hjælpe til, at den ældre del af befolkningen forbliver aktive længst muligt ved hjælp af ny teknologi. Partnerskabets mål er at forlænge den gennemsnitlige, aktive, levetid med 2 år. Hvis dette lykkedes, vil det gavne både de ældre, sundhedssystemerne og erhvervslivet, der kan skabe nye markeder og forretningsmuligheder. Kommissionen har den 29. februar 2012 fremsat forslag om to nye innovationspartnerskaber på områderne for landbrug og råstoffer.


Del