Videre til indhold | Videre til menunavigation

Skribent
Kim Brinckmann
Sted: København
Kim Brinckmann
Kim Brinckmann er kontorchef i Styrelsen for Forskning og Innovation i Uddannelsesministeriet og spiller en hovedrolle i det danske EU-formandskab på forsknings- og innovationsområdet.
 
07.03.2012

MIND THE GAP

Forhandlingerne om Horizon 2020 er skudt i gang i det danske EU-formandskab – og det er her, MIND THE GAP bliver interessant. Der er nemlig en masse GAPS, som skal håndteres i forhandlingerne.

Mind the gap

I Londons gamle undergrundsbane, The Tube, bliver passagerne venligt igen og igen bedt om at passe på, når de træder ind og ud af togene.

Og MIND THE GAP er for længst blevet synonym med London og for længst er de tre ord blevet taget til indtægt for så meget andet end risikoen for at komme i klemme mellem toget og perronen.

Det gælder ikke mindst i den politiske verden, hvor MIND THE GAP er blevet smidt ind i utallige diskussioner om forskellen mellem sort og hvid, ung og gammel, rig og fattig.

Det har intet med Londons undergrundsbane at gøre, men jeg lider i øjeblikket af et alvorligt tunnelsyn, hvor alt i denne verden synes at give mening i forhold til Horizon 2020, EU's næste rammeprogram inden for forskning og innovation – og MIND THE GAP må nærmest være opfundet til lejligheden.

Den 1. januar 2014 skal Horizon 2020 erstatte det eksisterende, 7. rammeprogram og løbe frem til udgangen af 2020. EU-kommissionen har lagt sit forslag til Horizon<7span> 2020 på bordet og har ikke bare trykket på repeat-knappen. Horizon 2020 forsøger meget ambitiøst at sammentænke forskning og innovation og ligeledes dækker Horizon 2020 hele værdikæden: fra den frieste forskning til virksomhedsnære test og demonstrationsforsøg.

Horizon 2020 består af tre overordnede indsatsområder: Videnskabelig topkvalitet, samfundsmæssige udfordringer og industrielt lederskab, hvor der inden for hvert område formuleres mål og etableres specifikke støttemuligheder.

Diagram med tre kasser: Samfundsmæssige udfordringer, industrielt lederskab og videnskabelig topkvalitet
Figur: Hovedpillerne i Horizon 2020.

Frem for alt er Horizon 2020 en kæmpestor pengetank, hvor forskere, videninstitutioner og virksomheder kan søge om støtte og derigennem skabe netværk, samarbejde og resultater. Budgettet for Horizon 2020 kommer først på plads til næste år, men EU-kommissionen har spillet ud med et samlet budget på 80 milliader € – eller cirka 600 milliarder kroner på dansk. Det er i enhver sammenhæng BIG money, og hvis vi bare antager, at Danmarks hjemtag bliver som nu – 2,28 procent – så ligger der næsten 14 milliarder kroner og venter på dansk deltagelse i alverdens forsknings- og innovationsprojekter.

Forhandlingerne om Horizon 2020 er skudt i gang i det danske EU-formandskab – og det er her, MIND THE GAP igen bliver interessant.

Der er nemlig en masse GAPS, som skal håndteres i forhandlingerne: Det skal eksempelvis sikres, at der er en god sammenhæng mellem Horizon 2020 og andre store EU-programmer som ERASMUS FOR ALL (ungdom, uddannelse og sport), COSME (virksomheders konkurrenceevne samt små og mellemstore virksomheder) og de store regional og strukturfonde. Inden for Horizon 2020 skal der skabes en god synergi mellem de tre hovedpiller, så der blandt andet kan opstå en reel interaktion mellem forskning og innovation. Det skal også sikres, at der ikke opstår et skel mellem store samt små og mellemstore virksomheders deltagelse i Horizon 2020. Og i mellem EU's medlandslande skal det sikres, at de nye og dermed primært de østeuropæiske lande får lige så gode muligheder for at deltage i Horizon 2020 som de mere rutinerede EU-lande. Og Horizon 2020 skal være enkelt så eksempelvis tidsgabet mellem ansøgning og bevilling (time-to-grant) ikke bliver så stort, at forskerne og virksomhederne forlods mister modet.

Så en masse GAPS og hensyn er på spil i Horizon 2020-forhandlingerne – men kursen er sat, EU-toget sat i bevægelse, og vi satser fortsat på at ankomme sikkert til Horizon 2020.


Del